Kontakt Det lokale eltilsynhttp://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon/Kontakt Det lokale eltilsynKontakt Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Tilsynsvirksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører innunder de lokale nettselskapene økonomisk og administrativt.<p>For å komme i kontakt med DLE må du derfor henvende deg til det nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Hele landet er delt inn i geografiske områder der ulike nettselskaper har fått konsesjon til å bygge og drifte det lokale strømnettet. F.eks. kan det geografiske området være én eller flere kommuner.</p><p>Dersom du er usikker på hvilket nettselskap som har ansvaret for strømnettet i ditt område, kan du se på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin karttjeneste.</p><p><a href="https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg" target="_blank">Gå til NVEs kart over områdekonsesjoner</a></p>

 

 


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0
/privat/elsikkert-hjemElsikkerhet hjemme_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 Hamar