Kontakt Det lokale elektrisitetstilsynhttp://www.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon/Kontakt Det lokale elektrisitetstilsynKontakt Det lokale elektrisitetstilsynDet lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Tilsynsvirksomheten drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under de lokale nettselskapene økonomisk og administrativt.<p>For å komme i kontakt med DLE må du derfor henvende deg til det nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Hele landet er delt inn i geografiske områder der ulike nettselskaper har fått konsesjon til å bygge og drifte det lokale strømnettet. F.eks. kan det geografiske området​​​ være én eller flere kommuner.</p><p>Dersom du er usikker på hvilket nettselskap som har ansvaret for strømnettet i ditt område, kan du se på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin karttjeneste.</p><p><a href="https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg">Gå til NVEs kart over områdekonsesjoner</a></p>

 

 


 

 

/startsiden_self0

 

 

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/markedskontrollMarkedskontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikkBrannstatistikk_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Elsikkerhet Norge
Sælidvegen 40
2322 Hamar