Oppskrift for internkontrollDet finnes ikke én bestemt løsning på hvordan en internkontroll skal utformes. Omfanget og innholdet i internkontrollen vil variere med tanke på virksomhetenes størrelse.
Elsikkerhet for eldreStadig flere eldre bor hjemme lenger. Risikoen for å omkomme i brann øker med alderen, og dette gir grunn til bekymring.
JordingVed å jorde elektriske anlegg og elektrisk utstyr vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår feil. På denne måten kan man unngå farlige situasjoner som f.eks. støt ved jordfeil. Derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden.
Sikringsskapet på jobbenSikringsskapet er selve hjertet i det elekrtiske anlegget. All strømmen du bruker går gjennom sikringsskapet. Det er et knutepunkt med store belastninger og risiko for varmgang dersom det oppstår en feil.
Jobbe systematisk med elsikkerhet i landbruketI landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l.
Brannvern på flere språkNorsk brannvernforening har laget en kort informasjonsfilm om brannvern på 13 språk. I tillegg har de gitt ut brosjyrer om brannvern på 32 språk!
Hjelp til de glemskeDen vanligste årsaken til boligbrann kommer faktisk av at vi er glemske eller overtrøtte. Det kan vi gjøre noe med!

 

 

_self0